Grondwerk

Grondwerk legt de basis voor de overige werkzaamheden en is bepalend voor het eindresultaat. De werkzaamheden bestaan uit grondverzet, graafwerkzaamheden en het aanbrengen van zand, granulaat en allerlei andere funderingsmaterialen. Grondwerk vereist vakmanschap. Braam Civieltechniek bv beschikt over gespecialiseerde grondwerkers en het juiste materieel om alle typen grondwerken efficiënt uit te voeren.